Онлайн-стажування на базі Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

22 квітня - 31 травня 2024

Стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників на базі Економічного Університету у місті Краків, Польща

Онлайн стажування надасть вам нові теоретичні знання, ви опануєте новітніми унікальними методиками, набудете досвіду викладацької діяльності, обміняєтеся корисною інформацією із зарубіжними колегами та отримаєте нові наукові зв’язки. Пройти навчання та отримати цінні знання від цікавих лекторів – основна ціль стажування. Стажування організовано за допомогою програмного комплексу ZOOM з перекладом матеріалів на українську мову.

Модуль 1

Мобільність в освіті.

Модуль 2

Європейська та польська система вищої освіти

Модуль 3

Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання.

Детальна програма стажування

Модуль 1. Вступ. Мобільність в освіті

Вступ до проекту: цілі, завдання та план стажування

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке

Мобільність студентів та викладацького складу в Європейському Союзі та інтернаціоналізація вищої освіти.

Лектор: Домініка Лемлер

Онлайн навчання, історія розвитку, імплементація та зміни дидактичного процесу в час пандемії в Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке

Метод Тюторінгу в сучасній академічній дидактиці

Лектор: проф. Яцек Кліх

Консультації

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке

Модуль 2. Європейська та польська системи вищої освіти в Польщі.

Система польської вищої освіти. Закон 2.0

Лектор: проф. Яцек Кліх

Європейські системи вищої освіти

Лектор: проф. Яцек Кліх

Проект підготовки та розвитку викладачів - “Проект HUB UEK”

Лектор: Анета Поврожник

Консультації

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке

Модуль 3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання

Польська наукова система в перехідному періоді: оцінювання результатів досліджень в польських ЗВО та науково-дослідних інститутах

Лектор: проф. Яцек Кліх

Основний посібник з порадами про те, як відмовити студентів працювати лише в аудиторії

Лектор: док. Марек Беніо

"Оксфордські дебати"

Лектор: док. Марек Беніо

Гейміфікація

Лектор: др. Міхав Жабінський і др. Якуб Гловацький

Як підготувати професійну презентацію. Власний погляд

Лектор: Анна Станіславська-Мішке

ІТ інструменти в професійних презентаціях

Лектор: Анна Станіславська-Мішке

ІТ-технології на заняттях зі студентами

Лектор: Артур Щигель-Рисс

Консультації та офіційний підсумок стажування

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке

Економічним Університетом у Кракові видається сертифікат на 180 годин усім учасникам стажування.Програма стажування відбувається з професійним перекладом на українську мову.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 173 від 02.03.2016 р., № 308 від 25.04.2018), наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

Лектори стажування:

Anna Stanisławska-Mischke
Coordinator, e-Learning Team

Valentyn Bakhnivskyi
PhD Candidate, Department of Economics

Jacek Klich, Professor
Department of Public Administration

Marek Benio
PHD, Department of Public Administration

Dominika Lemler
International Programmes Office

Aneta Powroźnik
e-Learning Team

Artur Szczygieł-Ryss
e-Learning Team

Загальна вартість участі у програмі:​

Оформити заявку на участь у стажуванні