Сертифікований курс підвищення кваліфікації для вчителів середніх шкіл України

з 15  по 26 квітня 2024 року

Сучасна середня освіта: від світових тенденцій до локальних успіхів

Опис курсу:

Динаміка соціокультурних, економічних, освітніх і політичних змін, що відбуваються останніми роками в Україні та в усьому світі, робить роботу вчителів загальноосвітньої школи дедалі складнішою, вимагаючи нових знань і професійних компетенцій, щоб, серед іншого, підтримувати розвиток учнів з різноманітними освітніми потребами та стилями навчання; покращення середовища викладання та навчання; виявлення та вирішення проблем, що постають як перед школою, так і перед педагогічною професією; налагодження співпраці з соціальним середовищем або вивчення (власної) шкільної практики. Тому метою даного курсу є поглиблення знань та підвищення компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання інноваційних методів і форм роботи з учнями.

Зокрема, учасники цього курсу за допомогою посилань на міжнародну літературу, аналіз прикладів та численних вправ і практичних завдань зможуть:

ознайомитися з контекстом європейської освітньої політики (головним чином стосовно середньої школи)

удосконалити свої компетенції щодо використання різноманітних інноваційних методів і форм навчання в загальноосвітній школі

проаналізувати потенційні переваги та проблеми використання цих методів і форм у своїх шкільних класах,

розробити конкретні шляхи впровадження цих нових методів і форм роботи в різні сфери власної освітньої практики.

Курс підвищення кваліфікації включає: три тематичні модулі (8 вебінарів тривалістю по 90 хвилин) та пакет цифрових навчальних матеріалів для використання учасниками. Усі вебінари проходять на платформі Zoom з можливістю перегляду в записі.

Детальна програма курсу:

Вступний вебінар – dr hab. Марта Ковальчук-Валендзяк, заступник декана факультету Наук про Освіту Білостоцького університету з міжнародної співпраці

[опис: презентація факультету Наук про Освіту Білостоцького університету як організатора курсу; цілі, принципи роботи, оцінювання результатів навчання; умови проходження курсу].

Tематичні вебінари:

MОДУЛЬ I ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ – НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Вебінар 1: Організація уроків без оцінок - mgr Магдалена Сіроцька, Початкова школа №236 ім. Ірени Сендлерової у Варшаві

[опис: правила створення завдань для підтримки навчання без оцінок; приклади практичних завдань та їх використання на уроці; відгуки на уроках без оцінок].

Вебінар 2. Робота з учнями з особливими освітніми потребами – dr Каміль Курацький, Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві

[опис: особливі освітні потреби - визначення та види; робота з класом з різноманітними освітніми потребами; принципи підготовки навчально-методичних матеріалів].

МОДУЛЬ II РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЙ XXI СТОЛІТТЯ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Вебінар 3. Як розвинути та оцінити трансверсальні (перехресні) компетентності у старшокласників? - mgr Катажина Пельц, ІІІ ЗОШ. Кипріяна Каміла Норвіда в Кельце

[опис: трансверсальні компетенції - визначення та приклади; європейська структура компетенцій і як її можна використовувати в процесі оцінювання учінів; приклади діяльності та завдань, що розвивають наскрізні компетентності]

Вебінар 4. Розвиток креативного мислення у старшокласників - dr Беата Кунат, факультет Наук про Освіту Білостоцького університету

[опис: методи подолання ригідного мислення та творчого вирішення проблем; розвивати образне мислення та пізнавальну допитливість; тренування творчого мислення - приклади вправ і практичних занять]

МОДУЛЬ III: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІКТ) У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Вебінар 5. Основи ІКТ у роботі вчителя старшої школи - Катажина Пельц, магістр ІІІ ЗОШ. Кипріяна Каміла Норвіда в Кельце

[опис: менеджмент класу та мережевий етикет на онлайн-уроках; принципи та форми оцінювання в дистанційному навчанні]

Вебінар 6. Canva – інструмент не лише для створення графічних матеріалів – Томаш Криніцкі, факультет Наук про Освіту Білостоцького університету

[опис: сфери застосування Canva у середній школі; основи користування програмою; створення графічних матеріалів та мультимедійних презентацій; авторські права на фото та банк іконок]

Вебінар 7. Інтерактивні інструменти на уроках у середній школі, частина 1 – mgr Адам Нарушевич, факультет Наук про Освіту Білостоцького університету

[опис: Kahoot; Tinkercad; Ментиметр – принципи роботи; основи функціонування; області застосування]

Вебінар 8. Інтерактивні інструменти на уроках у середній школі, частина 2 - mgr Ядвига Смульська-Стружкевич, Up!homo – інновації в освіті, Варшава

[опис: Padlet; Wardwall;; Screencastify – принципи роботи; основи функціонування; області застосування]

Підсумковий вебінар – dr hab. Марта Ковальчук-Валендзяк, заступник декана факультету Наук про Освіту Білостоцького університету з міжнародної співпраці

 

[опис: самооцінювання результатів навчання; оціночне опитування]

Вартість програми - 1800 грн

Інвестуючи гроші в навчання, ви здобудете чималий досвід, який допоможе виділитися серед інших колег. Ви станете фахівцем своєї справи, отримаєте гарну репутацію серед учнів та колег, а також можливість піднятися по кар’єрній сходинці.

Реєстрація на участь