12 серпня - 20 вересня 2024 року

Cтажування для викладачів закладів вищої освіти України організоване факультетом Наук про Освіту Білостоцького Університету

Тема стажування: Дидактично-дослідницька діяльність у сучасному університеті: тенденції, виклики, напрямки змін

Метою стажування є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичних працівників українських закладів вищої освіти щодо викликів, рішень та перспектив у дидактично-дослідницькій діяльності у сучасному університеті. 

Учасники стажування, за допомогою посилань на літературу, аналізу випадків та практичних вправ, будуть:

– вдосконалювати компетенції у застосуванні різноманітних методів та форм роботи зі студентами (у тому числі онлайн-інструменти, використання результатів наукових досліджень для вдосконалення дидактичної діяльності);

– збагачувати свій дослідницький інструментарій (у тому числі написання наукових статей, мистецтво представлення наукових постерів);

– проводити оцінку потенційних переваг та викликів від застосування цих методів та форм у їхніх навчальних закладах; а також

 

– проектувати конкретні рішення для впровадження нових практик у різні сфери їхньої власної науково-дидактичної діяльності. 

Тематика модулів стажування

Презентація лекторів, мети та правил проходження стажування.

Координатор стажування: dr hab. Marta Kowalczuk- Walędziak, заступник декана з міжнародного співробітництва факультету Наук про Освіту UwB.

Лекція 1. Підготовка плакату та мистецтво представлення.

Лектор: dr hab. Izabella Jastrzębska, prof. UwB, Лабораторія Органічної та Супрамолекулярної Хімії, Факультет Хімії UwB

Вебінар 2. Публікація праць в престижних наукових журналах – від ідеї до реалізації.

Лектор: dr hab. Krzysztof Sawicki, кафедра творчої ресоціалізації факультету Наук про Освіту UwB (структура наукової статті; вибір журналу; редакційні та рецензійні вимоги; як відповідати на коментарі рецензентів; переклад та коректура).

Вебінар 3. Використання результатів наукових досліджень для вдосконалення процесу навчання студентів.

Лектор: dr hab. Marta Kowalczuk- Walędziak, Кафедра Загальної Педагогіки та Методології Педагогічних Досліджень, Факультет Наук про Освіту UwB.

Вебінар 4. Дидактична співпраця між викладачами та студентами – можливості та обмеження в теорії та емпіричних дослідженнях.

Лектор: dr hab. Anna Krajewska, Кафедра Загальної Педагогіки та Методології Педагогічних Досліджень, Факультет Наук про Освіту UwB.

Вебінар 5. Підтримка компетентностей викладачів закладів вищої освіти.

Лектор: dr hab. Anna Sajdak-Burska, професор JU, Керівник Кафедри Шкільної Педагогіки та Академічної Дидактики, Філософський Факультет Ягеллонського Університету.

Вебінар 6. Дидактичний контекст використання сучасних технологій.

Лектор: dr Karol Kowalczuk, Кафедра Загальної Дидактики, Факультет Наук про Освіту UwB

Вебінар 7. Розвиток креативності студентів.

Лектор: dr Beata Kunat, Кафедра Загальної Педагогіки та Методології Педагогічних Досліджень, Факультет Наук про Освіту UwB.

Вебінар 8. Інновація чи трансформація? Що означає бути інноваційним викладачем у часи трансформації?

Лектор: dr Beata Karpińska-Musiał, професор UG, Центр Підвищення Кваліфікації та Тьюторингу Гданського Університету.

Білостоцьким Університетом видається сертифікат про проходження міжнародного стажування тривалістю 180 годин (6 кредитів ECTS) всім учасникам стажування.Програма стажування відбувається з професійним перекладом на українську мову.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 173 від 02.03.2016 р., № 308 від 25.04.2018), наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

Організаційний внесок за участь у програмі стажування становить 5700 грн