05 квітня – 14 травня 2021 року

Cтажування для викладачів закладів вищої освіти України організоване факультетом Наук про Освіту Білостоцького Університету

Метою стажування є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичного колективу українських університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.

стажування для викладачів на базі uwb

Учасники стажування, використовуючи посилання на літературу по темі, аналіз прикладів, а також практичні завдання:

а) покращать свої компетенції у застосуванні різних методів та форм роботи зі студентами (навчання творчому мисленню, праця методом тьюторингу, інтерактивні онлайн інструменти) та вдосконалять свої дослідницькі навички (написання наукових статей, мистецтво публічних виступів);

б) зможуть оцінити потенційні переваги та проблеми застосування цих методів і форм у своїх навчальних закладах;

в) розроблять конкретні рішення для впровадження нових практик у різні сфери власної науково-педагогічної діяльності.

Для кожного навчального модуля підготовлена онлайн-лекція (з використанням платформи Zoom та пакет навчальних матеріалів для використання учасниками.

Тематика модулів стажування

Модуль 01. Вступ до навчання

Marta Kowalczuk-Walędziak

Презентація спікерів факультету Наук про Освіту UwB, загальні положення про стажування

dr Marta Kowalczuk-Walędziak, заступник декана з міжнародного співробітництва факультету Наук про Освіту UwB

Mirosław Sobecki

Лекція 1: Міжкультурна комунікація в педагогічній перспективі

prof. dr hab. Mirosław Sobecki, завідувач кафедри освітніх та суспільних досліджень, декан факультету Наук про Освіту UwB

Модуль 02. Вдосконалення процесу навчання студентів

Beata Kunat

Лекція 2: Розвиток творчого мислення студентів

dr Beata Kunat, Заклад Загальної Педагогіки та Методології Педагогічних Досліджень, факультет Наук про Освіту UwB

[методи подолання жорсткості мислення і творчого вирішення проблем; розвиток уявного мислення та пізнавальної цікавості; розвиток асоціативних здібностей]

Marta Kowalczuk-Walędziak

Лекція 3. Тьюторинг в роботі викладача

dr Marta Kowalczuk-Walędziak, заступник декана з Міжнародного Співробітництва Факультету Наук про Освіту UwB

[суть і принципи академічного тьюторингу; основні інструменти в роботі тьютора; напрямки застосування тьюторингу у вищій освіті – магістерські та аспірантські семінари]

Лекція 4. Онлайн-освіта – інструменти для активізації студентів

mgr Piotr Remża, кафедра Загальної Освіти, факультет Наук про Освіту UwB

[Mentimeter; QUIZIZZ; Kahoot; Questionpro; Klaxoon]

Модуль 03. Психічне здоров'я студентів

Beata Mirucka

Лекція 5. Спектр психічних труднощів студентів не тільки під час пандемії: передвісники розладів і можливості подолання їх в університетському просторі

dr Beata Mirucka, кафедра психології, факультет Наук про Освіту UwB

Модуль 03. Вдосконалення дослідницьких навиків

Krzysztof Sawicki

Лекція 6. Публікація праць в престижних наукових журналах – від ідеї до реалізації

dr hab. Krzysztof Sawicki, кафедра творчої ресоціалізації факультету Наук про Освіту UwB

[структура наукової статті; вибір журналу; редакційні та рецензійні вимоги; як відповідати на коментарі рецензентів; переклад та коректура]

URSZULA WRÓBLEWSKA

Лекція 7. Стипендії, стажування, гранти на дослідження - як підготувати хорошу заявку?

DR HAB. URSZULA WRÓBLEWSKA, кафедра історії та теорії освіти, факультет Наук про Освіту, Білостоцького університету

[вкл.вимоги до хороших заявок на грантів;основні вітчизняні та іноземні джерела фінансування досліджень та стажування;аналіз зразків заявок на гранти з останніх конкурсних видань]

Bożena Tołwińska

Лекція 8. Теорія і практика публічних виступів

dr Bożena Tołwińska, кафедра порівняльної педагогіки факультету Наук про Освіту UwB

[основні принципи публічних виступів; чотири ключові напрямки розвитку навичок публічних виступів]

Marta Kowalczuk-Walędziak

Підсумок стажування

dr Marta Kowalczuk-Walędziak, заступник декана з міжнародного співробітництва факультету Наук про Освіту UwB

Організаційний внесок за участь у програмі стажування становить 175 євро

Білостоцьким Університетом видається сертифікат про проходження міжнародного стажування тривалістю 180 годин (6 кредитів ECTS) всім учасникам стажування.Програма стажування відбувається з професійним перекладом на українську мову.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 173 від 02.03.2016 р., № 308 від 25.04.2018), наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

Оформити заявку на участь у стажуванні