09 листопада - 18 грудня 2020 року

Дистанційне стажування для викладачів юридичних дисциплін

Специфіка вищої освіти та науки

Мета стажування – підвищення рівня теоретичних та практичних знань науково-дидактичних працівників в дисциплінах юридичних наук українських університетів у сфері функціонування вищої освіти в Європі, стандартів проведення наукових досліджень та навчання студентів-юристів. Поточною метою є покращення польсько-українських відносин шляхом інтеграції наукової спільноти України та Польщі.

Модуль 1

Вища освіта в Європі

Модуль 2

Наука та дидактика на рівні вищої освіти

Модуль 3

Практичні питання функціонування вищої освіти

Детальна програма стажування

icon4

Модуль 1. Вища освіта в Європі
Online з використанням платформи Zoom

Теми:

1.1. Загальні відомості про стажування
– цілі, програма, принципи проведення стажування
– внутрішній розпорядок Білостоцького університету

1.2. Вища освіта в Європі та Болонський процес – вибрані питання

– історія вищої освіти в Європі
– цілі Болонського процесу
– бальна система оцінювання студентів ECTS
– трирівневий поділ академічного навчання
– наукові ступені та звання, визнання вищої освіти
– акредитація університетів

1.3. Польська система вищої освіти

– історичний дискурс формування вищої освіти в Польщі, в тому числі і юридичних спеціальностей
– сучасний стан та цілі останніх реформ
– закон про вищу освіту

icon1

Модуль 2. Наука та дидактика на рівні вищої освіти
Online з використанням платформи Zoom

Теми:

2.1. Проведення наукових досліджень в дисциплінах юридичних наук
– основи написання та управління проектами в дисциплінах юридичних наук
– стандарти проведення наукових досліджень в дисциплінах юридичних наук
– фінансування наукових досліджень в дисциплінах юридичних наук
– успішна видавнича практика

2.2. Мобільність наукових кадрів та студентів (двосторонні університетські угоди, програма Erasmus Plus, програма Фулбрайта)

2.3. Нові методи навчання юристів
– використання засобів ІТ
– проектний метод роботи
– туторінг
– моделювання судових засідань
– діяльність студентських юридичних консультацій

Модуль 3 – Практичні питання функціонування вищої освіти
Online з використанням платформи Zoom

Теми:

3.1. Інтернаціоналізація внутрішніх правових операцій у сфері вищої освіти
3.2. Неповносправні особи у вищій освіті
3.3. Міжнародний семінар «Виклики науки та вищої освіти в дисциплінах юридичних наук Європи»

Робота над власним проектом
Проект полягатиме у підготовці тез для наукової статті, яка зможе становити основу для повного наукового тексту з точки зору публікації у вибраному науковому журналі, з особливим акцентом на журнали, індексовані у базах даних Scopus та Web of Science .

Загальна кількість академічних годин стажування – 180 годин (6 кредитів ESTC)

Організаційний внесок за участь у програмі стажування становить 175 євро

Оформити заявку на участь у стажуванні