з 18 квітня по 16 травня 2022 року

Дистанційне стажування для викладачів медичних ЗВО

Стажування для викладачів на базі Медичного Університету в місті Люблін

Команда ELPD запрошує освітян вищих медичних  навчальних закладів на міжнародне науково-педагогічне стажування для викладачів медичних навчальних закладів.Вузькопрофільне стажування надасть вам нові теоретичні та практичні знання, ви опануєте новітніми унікальними методиками, набудете досвіду викладацької діяльності, обміняєтеся корисною інформацією із зарубіжними колегами та отримаєте нові наукові зв’язки. Дистанційне стажування відбувається за допомогою платформи ZOOM.

Детальна програма стажування

1. Фінансові джерела для дослідників в галузі охорони здоров'я з фондів Європейського Союзу. Частина 1.

2. Фінансові джерела для дослідників в галузі охорони здоров'я з фондів Європейського Союзу. Частина 2.

3. Програми академічного обміну в сфері охорони здоров'я. Програма Ерасмус. Частина 1.

4. Програми академічного обміну в сфері охорони здоров'я. Програма Ерасмус. Частина 2.

5. Навчання на медичному факультеті та професійний розвиток лікарів та лікарів стоматологів в Польщі.

6. Медичний центр післядипломної освіти, його роль, перебіг післядипломної підготовки лікарів та лікарів стоматологів в Польщі. Лікарські палати.

7. Реформа медичної освіти в Польщі.

8. Презентація Центру Медичної Симуляції Медичного Університету в Любліні.

Тести та офіційний підсумок стажування.

Медичним Університетом у м. Люблін видається сертифікат на 120 годин усім учасникам стажування. Програма стажування відбувається з професійним перекладом на українську мову.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 173 від 02.03.2016 р., № 308 від 25.04.2018), наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»


Загальна вартість участі у програмі:​

Оформити заявку на участь у стажуванні