17 жовтня – 25 листопада 2022 року

Cтажування для викладачів закладів вищої освіти України організоване факультетом Наук про Освіту Білостоцького Університету

Метою стажування є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичного колективу українських університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.

Учасники стажування, використовуючи посилання на літературу по темі, аналіз прикладів, а також практичні завдання:

а) покращать свої компетенції у застосуванні різних методів та форм роботи зі студентами (навчання творчому мисленню, праця методом тьюторингу, інтерактивні онлайн інструменти) та вдосконалять свої дослідницькі навички (написання наукових статей, мистецтво публічних виступів);

б) зможуть оцінити потенційні переваги та проблеми застосування цих методів і форм у своїх навчальних закладах;

в) розроблять конкретні рішення для впровадження нових практик у різні сфери власної науково-педагогічної діяльності.

Для кожного навчального модуля підготовлена онлайн-лекція (з використанням платформи Zoom та пакет навчальних матеріалів для використання учасниками.

Тематика модулів стажування

Модуль 01. Вступ до навчання

Презентація спікерів факультету Наук про Освіту UwB, загальні положення про стажування

dr Marta Kowalczuk-Walędziak, заступник декана з міжнародного співробітництва факультету Наук про Освіту UwB

Лекція 1: Міжкультурна комунікація в педагогічній перспективі

prof. dr hab. Mirosław Sobecki, завідувач кафедри освітніх та суспільних досліджень, декан факультету Наук про Освіту UwB

Модуль 02. Вдосконалення процесу навчання студентів

Лекція 2: Розвиток творчого мислення студентів

dr Beata Kunat, Заклад Загальної Педагогіки та Методології Педагогічних Досліджень, факультет Наук про Освіту UwB

[методи подолання жорсткості мислення і творчого вирішення проблем; розвиток уявного мислення та пізнавальної цікавості; розвиток асоціативних здібностей]

Лекція 3. Тьюторинг в роботі викладача

dr Marta Kowalczuk-Walędziak, заступник декана з Міжнародного Співробітництва Факультету Наук про Освіту UwB

[суть і принципи академічного тьюторингу; основні інструменти в роботі тьютора; напрямки застосування тьюторингу у вищій освіті – магістерські та аспірантські семінари]

Лекція 4. Онлайн-освіта – інструменти для активізації студентів

mgr Piotr Remża, кафедра Загальної Освіти, факультет Наук про Освіту UwB

[Mentimeter; QUIZIZZ; Kahoot; Questionpro; Klaxoon]

Модуль 03. Психічне здоров'я студентів

Лекція 5. Спектр психічних труднощів студентів не тільки під час пандемії: передвісники розладів і можливості подолання їх в університетському просторі

dr Beata Mirucka, кафедра психології, факультет Наук про Освіту UwB

Модуль 03. Вдосконалення дослідницьких навиків

Лекція 6. Публікація праць в престижних наукових журналах – від ідеї до реалізації

dr hab. Krzysztof Sawicki, кафедра творчої ресоціалізації факультету Наук про Освіту UwB

[структура наукової статті; вибір журналу; редакційні та рецензійні вимоги; як відповідати на коментарі рецензентів; переклад та коректура]

Лекція 7. Стипендії, стажування, гранти на дослідження - як підготувати хорошу заявку?

DR HAB. URSZULA WRÓBLEWSKA, кафедра історії та теорії освіти, факультет Наук про Освіту, Білостоцького університету

[вкл.вимоги до хороших заявок на грантів;основні вітчизняні та іноземні джерела фінансування досліджень та стажування;аналіз зразків заявок на гранти з останніх конкурсних видань]

Лекція 8. Теорія і практика публічних виступів

dr Bożena Tołwińska, кафедра порівняльної педагогіки факультету Наук про Освіту UwB

[основні принципи публічних виступів; чотири ключові напрямки розвитку навичок публічних виступів]

Підсумок стажування

dr Marta Kowalczuk-Walędziak, заступник декана з міжнародного співробітництва факультету Наук про Освіту UwB

Білостоцьким Університетом видається сертифікат про проходження міжнародного стажування тривалістю 180 годин (6 кредитів ECTS) всім учасникам стажування.Програма стажування відбувається з професійним перекладом на українську мову.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 173 від 02.03.2016 р., № 308 від 25.04.2018), наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

Організаційний внесок за участь у програмі стажування становить 4200 грн