Сертифікований курс підвищення кваліфікації для вчителів середніх шкіл України

Сучасна середня освіта: від світових тенденцій до локальних успіхів

Опис курсу:

Динаміка соціокультурних, економічних, освітніх і політичних змін, що відбуваються останніми роками в Україні та в усьому світі, робить роботу вчителів загальноосвітньої школи дедалі складнішою, вимагаючи нових знань і професійних компетенцій, щоб, серед іншого, підтримувати розвиток студенти з різноманітними освітніми потребами та стилями навчання; покращення середовища викладання та навчання; виявлення та вирішення проблем, що постають як перед школою, так і перед педагогічною професією; налагодження співпраці з соціальним середовищем або вивчення (власної) шкільної практики. 

Тому метою даного курсу є поглиблення знань та підвищення компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання інноваційних методів і форм роботи з учнями.

Зокрема, учасники цього курсу за допомогою посилань на міжнародну літературу, аналізу прикладів та численних вправ і практичних завдань:

ознайомитися з контекстом європейської освітньої політики (головним чином стосовно середньої школи)

удосконалити свої компетенції щодо використання різноманітних інноваційних методів і форм навчання в загальноосвітній школі

проаналізувати потенційні переваги та проблеми використання цих методів і форм у своїх шкільних класах

зробити конкретні шляхи впровадження цих нових методів і форм роботи в різні сфери власної освітньої практики

Курс підвищення кваліфікації включає: три тематичні модулі – кожен із чотирма 90-хвилинними вебінарами та пакетом цифрових навчальних матеріалів для використання учасниками.
Усі вебінари проходять на платформі Zoom

Детальна програма курсу:

Вступний вебінар – dr hab. Марта Ковальчук-Валендзяк, заступник декана факультету педагогічних наук Університету Білостока з міжнародної співпраці

[опис: презентація факультету педагогічних наук Університету Білостока як організатора курсу; цілі, принципи роботи, оцінювання результатів навчання; умови проходження курсу]

Тематичні вебінари:

МОДУЛЬ І

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ – НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Вебінар 1: Важливість мотивації в навчальному процесі - д-р хаб. Малгожата Глосковська-Солдатов, завідувач кафедри дошкільної та молодшої шкільної педагогіки факультету педагогічних наук Університету Білостока

[опис: мотивація - теоретичні контексти; важливість задоволення основних потреб у процесі мотивації; зовнішня та внутрішня мотивація – способи стимулювання мотивації учнів до навчання; шкільні оцінки та мотивація до навчання]

ВЕБІНАР 2

Організація роботи студентів як чинник, що визначає ефективність навчального процесу на рівні середньої школи

– д-р Барбара Дудель, проф. UwB, кафедра дошкільної та ранньої шкільної педагогіки, факультет педагогічних наук, Університет Білостока

[опис: специфіка навчального процесу в загальноосвітній школі; сутність групової роботи та її значення для результатів навчання учнів; критерії відбору учнів у групу та наслідки, що випливають з цього; основні принципи полегшення навчання студентів у групах]

ВЕБІНАР 3

Організація уроків без оцінок - Магдалена Сіроцька, магістр, ЗОШ №236. Ірена Сендлер у Варшаві

[опис: правила створення завдань для підтримки навчання без оцінок; приклади практичних завдань та їх використання на уроці; відгуки на уроках без оцінок]

МОДУЛЬ ІІ

РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЙ 21 СТОЛІТТЯ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Вебінар 5. як розвинути та оцінити наскрізні (перехресні) компетентності у старшокласників? - катажина пельц, магістр ііі зош. кипріяна каміла норвіда в кельце

[опис: трансверсальні компетенції - визначення та приклади; європейська структура компетенцій і як її можна використовувати в процесі оцінювання студентів; приклади діяльності та завдань, що розвивають наскрізні компетентності]

ВЕБІНАР 6

Міжкультурні компетенції молоді. Від теорії до освітньої практики - д-р Анна Млинарчук-Соколовська, кафедра міжкультурної та початкової освіти, факультет педагогічних наук, Університет Білостока

[опис: сутність міжкультурних компетенцій; як розвивати міжкультурні компетенції в класі; приклади освітніх заходів/проектів, спрямованих на розвиток міжкультурних компетенцій молоді]

ВЕБІНАР 7

Розвиток креативного мислення у старшокласників - д-р Беата Кунат, Факультет педагогічних наук, Університет Білостока

[опис: методи подолання ригідного мислення та творчого вирішення проблем; розвивати образне мислення та пізнавальну допитливість; Тренування творчого мислення - приклади вправ і практичних занять]

ВЕБІНАР 8

Соціально-емоційні навички учнів та ненасильницьке спілкування в шкільному класі - доктор Катажина Шорц, факультет педагогічних наук, Університет Білостока

[опис: принципи роботи з молодими людьми, які мають труднощі в оволодінні емоційно-поведінковими навичками; побудова стосунків у шкільному класі, заснованих на повазі та взаєморозумінні]

МОДУЛЬ ІІІ

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІКТ) У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Вебінар 9. Основи ІКТ у роботі вчителя старшої школи - Катажина Пельц, магістр ІІІ ЗОШ. Кипріяна Каміла Норвіда в Кельце

[опис: менеджмент класу та мережевий етикет на онлайн-уроках; принципи та форми оцінювання в дистанційному навчанні]

ВЕБІНАР 10

Canva – інструмент не лише для створення графічних матеріалів – Томаш Криніцкі, Факультет педагогічних наук, Університет Білостока

[опис: сфери застосування Canva у середній школі; основи користування програмою; створення графічних матеріалів та мультимедійних презентацій; авторські права на фото та банк іконок]

ВЕБІНАР 11

Інтерактивні інструменти на уроках у середній школі, частина 1 - Адам Нарушевич, магістр, факультет педагогічних наук, Університет Білостока

[опис: Kahoot; Tinkercad; Ментиметр – принципи роботи; основи функціонування; області застосування]

ВЕБІНАР 12

Інтерактивні інструменти на уроках у середній школі, частина 2 - Jadwiga Smulska-Strużkiewicz, M.A., Up!homo - innovation in education, Варшава

[опис: Padlet; Уордволл; Screencastify – принципи роботи; основи функціонування; області застосування]

Підсумковий вебінар – д-р хаб. Марта Ковальчук-Валендзяк, заступник декана факультету педагогічних наук Університету Білостока з міжнародної співпраці [opis: (samo)ocena efektów uczenia się; ankiety ewaluacyjne]

Вартість програми - 2 490 грн

Інвестуючи гроші в навчання, ви здобудете чималий досвід, який допоможе виділитися серед інших колег. Ви станете фахівцем своєї справи, отримаєте гарну репутацію серед учнів та колег, а також можливість піднятися по кар’єрній сходинці.

Реєстрація на участь