Метою cтажування для викладачів технічних дисциплін є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичного
колективу українських технічних університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій
та науково-дослідній діяльності в сучасному технічному університеті.

Для кожного навчального модуля підготовлена онлайн-лекція (з використанням платформи Zoom) та пакет навчальних матеріалів для використання учасниками.

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА ОНЛАЙН СТАЖУВАННЯ в Politechnika Białostocka

проф. Катажина Галицька, декан.

Функціонування дослідницького підрозділу в галузі технічних наук під час пандемії та локдауну.

проф. Катажина Черевач-Філіпович, директор інституту.

«Наукове оцінювання університетів Польщі»

доктор Ева Ролнік-Садовська, заступник декана.

«Реалізація дидактичних завдань під час дистанційної освіти»

проф. Джоанна Ейдіс, завідувач кафедри.

«Процес індексації наукових журналів у міжнародних наукових базах даних»

проф. Веслав Урбан, начальник відділу.

«Створення та реалізація міжнародних проектів під час віддаленої співпраці»

доктор Йоанна Шидло.

«Соціальні, культурні та мовні компетенції сучасного викладача»

доктор Алісія Гудановська.

«Проекти, присвячені розвитку професійної кар’єри студентів технічних факультетів та формуванню компетенцій майбутнього»

доктор Ельжбета Кравчик-Дембічка.

«Функціонування післядипломної освіти в технічних університетах»

Організаційний внесок за участь у програмі стажування становить 175 євро


Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 173 від 02.03.2016 р., № 308 від 25.04.2018), наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

Оформити заявку на участь у стажуванні